Stapatelier TOTAAL BALANS Werkplaats voor kunstzinnige activiteiten

logo totaal balans logo


Totaal Balans

Totaal Balans is een methode om mensen energetisch in balans te brengen en zo bij te dragen aan een gezond en volwaardig leven. De methode is gebaseerd op de principes van de kinesiologie.
Vanuit de Touch for Health (toets van gezondheid) systeem, zijn er verschillende methodes ontwikkeld, die allemaal gebruik maken van deze vinding.
Een van die methodes is Totaal Balans. Deze methode onderscheidt zich van andere systemen, omdat het de mogelijkheid biedt om veel verschillende therapievormen te combineren en therapeuten in staat stellen om een complete natuurgeneeskundige praktijk te voeren.
Vanuit haar interesse in de natuurgeneeskunde en voeding, heeft Lilian dat ook opgepakt.

Evenals de kunstzinnige therapie draagt ook Totaal Balans bij om de mens in een goede balans te brengen op alle niveaus. De leefomgeving speelt ook een aanzienlijke rol.
Voeding en reguliere medicaties kunnen belangrijke stoorfactoren met zich meebrengen.

Op natuurgeneeskundig gebied, kan Lilian op verzoek adviseren, zoals bv. Dieet suggesties bij ziekte, bij diverse aandoeningen en preventies. Het aanreiken van richtlijnen betreffende voeding voor een goede balans en indien wenselijk een aanvullende suppletie, edelstenen en bloesemtherapie.

Soms kan het nodig zijn om enige ondersteunende medicatie te bieden vanuit de antroposofische - of natuurgeneeskunde. Hierbij is het raadzaam om even contact op te nemen met een antroposofische arts of natuur arts.

De methode Totaal Balans is ontwikkeld door Nora Wulff – Verwer. Deze methode omvat een heel breed gebied en biedt oneindig veel perspectieven op het welzijn van de mens. Als paramedisch therapeut vind ik het een noodzakelijke aanvulling, die het welzijn van de mens ten goede komt.

Een citaat van Nora Wulff-Verwer:
“Wat de geest doet groeien en rijpen is, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof , zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De daden of vruchten van de geest komen voort uit een levenswijze waarbij de geest de overheersende invloed is bij de mens. Als een mens in zijn levenswandel wordt geleidt door zijn geest, dan zal hij steeds minder gevolg geven aan zijn zelfzuchtige verlangens, omdat zijn geestelijke verlangens een tegenpool vormen van wat zijn zelfzuchtige ik verlangt.
De zelfzuchtige ik of de vleselijke mens raakt daardoor steeds meer op de achtergrond en wordt door zijn geest getransformeerd en geregeerd. Geestelijke groei kenmerkt zich dus door onbaatzuchtigheid en oprechte naastenliefde.
Een geestelijk mens zijn, dat dient mijns inziens het streven te zijn van een ieder die ware spiritualiteit nastreeft in zijn leven. Het is voor mij zondermeer duidelijk dat de invloed van Gods Geest op onze geest, het voortbrengen van deze goede vruchten of kwaliteiten zal bevorderen of stimuleren.
In het besef dat wat de mens zaait, hij ook zal oogsten, is van groot belang te zaaien vanuit de geest. Door vanuit liefde en onzelfzuchtigheid te handelen en niet vanuit zelfzucht en egocentrische verlangens, kunnen we het goede oogsten voor al onze inspanningen. We kunnen in dit proces een zegen zijn voor onszelf en anderen en met elkaar bijdragen aan een voldoeninggevend bestaan, waarbij ware, “echte”spiritualiteit en liefde voor God en onze mede mens hand in hand gaan”.
Uit haar boek “Heelheid – doormiddel van symbolen en coderingen”.

Ieder mens neemt, karmisch gezien, iets mee op aarde. Dat kunnen sterke kwaliteiten zijn, zoals talenten, een bepaalde aanleg ergens voor. Maar zo kunnen er ook zwaktes zijn, die opgebouwd zijn in eerdere incarnaties en erfelijke belastingen van onze voorouders. Zo heeft ieder mens een opdracht op deze wereld om zich een stukje verder te ontwikkelen.
Vanaf het moment van de conceptie zijn er al verstoringen in ons energiesysteem. Deze verstoringen zijn het gevolg van erfelijke zwaktes die we allemaal in mindere of meerdere mate erven van onze ouders. Onze start is daardoor heel ongelijk. Op deze zwakke plekken ontwikkelen zich onder invloed van trauma’s, ziekte kiemen, toxische stoffen en verkeerde voeding, allerlei energie blokkades en ziekteprocessen die tot chronische degeneratie ziekten leiden. Iedere levensfase brengt sterkere en zwakkere werkingen mee in zijn energie systeem.
Hoewel het in de kunstzinnige therapie bijzonder is dat de mens zelf zijn balans naar eigen kunnen voltrekt, kan het soms zijn dat men, naast de ondersteunende medicatie, de behoefte heeft aan adviezen omtrent zijn welzijn. Totaal balans biedt naast de antroposofische gezichtspunten, veel praktische aanvullingen, die goed samen gaan.

totaal balans vignetStapatelier
Wethouderslaan 2
3971 CP Driebergen
Tel: 0343-514487
E-mail: Website: stapatelier
  Copyright