Copyright

Stapatelier behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Informatie van deze website mag gratis worden hergebruikt voor persoonlijke niet-commerciŽle doeleinden. Hergebruik voor alle overige doeleinden is slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Stapatelier toegestaan. Bij gebruik van informatie van deze website dient Stapatelier duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de rechthebbende derde toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website. Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming aan Stapatelier hebt gegeven, of indien u vragen heeft over het copyright , dan kunt u met ons contact opnemen per email: