Stapatelier KUNSTZINNIGE THERAPIE Werkplaats voor kunstzinnige activiteiten

client Biltsehofclient Biltsehoflogo client Biltsehof client BiltsehofKunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een doelgerichte activiteit, doch het doel is niet het resultaat, maar een bepaald proces. De therapie wordt niet aan de patiŽnt voltrokken, hij voltrekt die zelf. Doordat hij een proces volgt, uitvoert en corrigeert, eenzijdigheden komen in evenwicht. Indirect werkt de mens aan zichzelf. Hij voert een plan uit, verbeterd, en veranderd. Het vage ongevormde komt tot vorm, het duidelijke gevormde wordt terug gebracht naar een stemming zonder contouren.
De kunstzinnige therapie kan men als een oefenweg beschouwen. Door het doen, leert men zijn tekorten kennen en met behulp van de therapeut kunnen die tekorten aangevuld en eenzijdigheden overwonnen worden.

Voor wie is Kunstzinnige therapie ?
Kunstzinnige therapie is geschikt voor iedereen die hulp nodig heeft bij het herstellen van het lichamelijke en psychische evenwicht. Ziekte processen verlopen bij iedereen anders en dat geldt ook voor het genezingsproces. Omdat elk facet van de kunstzinnige therapie een specifieke werking heeft, kan de therapeut de behandeling nauwkeurig afstemmen op de vraag van de patiŽnt.

Wanneer kunstzinnige therapie ?
Kunstzinnige therapie kan worden ingezet in alle situaties waarbij verstoringen zijn van lichamelijke of psychische aard.
Het kunnen chronische ziekten zijn als astma, ME, suikerziekte of hoge bloeddruk maar ook als het gaat om depressies, fobieŽn, angsten, slaapstoornissen of een biografische crisis. Het is een geleidelijk proces die doormiddel van oefeningen stapsgewijs worden aangereikt.
Tevens is het een goede tegenhanger naast het reguliere medicijngebruik of het afbouwen hiervan.
Het zorgt voor een betere balans in de algehele constitutie.
Schildertherapie
Kleuren werken direct in op het zielenleven. Er wordt met aquarelverf geschilderd op vochtig papier, waarbij je innerlijk met de vloeiende kleurenstemming mee kan bewegen. De kleuren worden transparant opgezet als een kleurstemming. Voor deze wijze van schilderen zal worden gekozen als er sprake is van verstarring, zowel op lichamelijk als op het psychische vlak.
Bij het sluieren worden hele dunne lagen verdunde aquarelverf over elkaar heen aangebracht. Door langzaam maar zeker contouren in de kleur aan te brengen, zodat er contouren ontstaan, kun je de angst voor de werkelijkheid overwinnen.
Pastel. Bij teveel emoties kan het zijn dat er gekozen wordt voor droog schilderen met pastelkrijt. Hierbij wordt evenals bij het nat in nat schilderen de kleurbeleving weer in verbinding gebracht met de krachten in de ziel.

Tekentherapie
Bij het tekenen zet men rechte - en ronde lijnen op het papier, er worden duidelijke grenzen gezet. In de geometrie komt men de wetmatigheden tegen van herhaling en spiegeling. De lijnen geven duidelijkheid en houvast, die we tot in het exacte kunnen berekenen.
Het bevordert logisch overzicht en het concentratie vermogen. Het geeft een ordenende werking.
Een andere wijze om tot een vorm te komen is het arceren. Het is een uiteenzetten van licht en duisternis, daar tussenin ontstaat de vorm. Men leert het eigen licht en duister in zichzelf te beheersen. Waarnemend - tekenen geeft gevoel voor vorm, verhoudingen en perspectief. Het wekt aandacht en liefde voor de omgeving. Door de beelden en voorwerpen buiten ons te plaatsen, kunnen we de dingen beter objectiveren en van buiten af een nieuwe verbinding maken met hetgeen we waarnemen. Hiermee ontwikkelt men het gevoel van liefde voor de dingen om ons heen. Vormtekenen geeft meer besef voor verbindingen, herhalingen en ritmen. Het werkt losmakend, verruimend en verbindend.


Boetseertherapie
Boetseren heeft een vormende werking als er sprake is van vormeloosheid. Op lichamelijk gebied kunnen dat darmklachten zijn of hevige vloeiingen. Psychisch kan het gevoel zijn te weinig actief handelend in de wereld te staan, wat zich uit in fobieŽn. Klei nodigt je uit om met de materie aan de slag te gaan.
Bij depressies, waarbij men de grip op het leven kwijt is, kan klei een hulpmiddel zijn om weer houvast te vinden. Bij anorexia komt men weer in aanraking met de materie en het beleven van de aardezwaarte.
De therapieŽn worden een ŗ twee maal per week gegeven. Overleg tussen therapeut en behandeld arts of zorgverlener kan leiden tot bijsturing van de therapie. Voor kunstzinnige therapie is geen ervaring of kennis van kunst nodig.


vogel met eiStapatelier
Wethouderslaan 2
3971 CP Driebergen
Tel: 0343-514487
E-mail: Website: stapatelier
  Copyright